Thursday, 7 January 2010

Paperassen voor school

Het leven van een expat gaat niet bepaald over rozen, tenzij je de doorns meerekent. Eén van die lastige en pijnlijke momenten is het regelen van de scholen voor de kinderen. Hoe eenvoudig was het leven in Nederland, op z'n hoogst was er een wachtlijst van vijf jaar, maar voor de rest was het kinderspel. En geheel bijgestaan door vriendelijke en behulpzame mensen. Dat is niet zo als je naar Athene verkast. Om te beginnen vragen ze om bepaalde papieren, maar die zijn nooit goed, en uiteindelijk wordt het een reguliere trip van huis naar school en vice-versa voor de komende maanden. Wat je nodig blijkt te hebben (wellicht handig voor de volgende expat) is het onderstaande:

1) uittreksel uit geboorteregister kind
2) paspoort ouder(s)
3) paspoort kind of bijschrijving in paspoort ouder(s)
4) rapporten laatste twee schooljaren (niet alleen de eindrapporten)
5) bewijs van uitschrijving uit vorige school
6) verblijfsvergunning ouder(s)
7) bewijs van woonadres: huurcontract, electriciteits/water-rekening op jouw naam of iets dergelijks
8) inentingsboekjes waaruit de vaccinaties duidelijk blijken
9) bewijs van ziektekostenverzekering
10) heus nog iets dat ik vergeten ben

En erg belangrijk, dat alles moet beëdigd vertaald zijn naar het Grieks, en dat geldt OOK voor het internationale uittreksel uit het geboorteregister (een niet-internationale variant is dus evengoed en wel iets goedkoper). Dat is omdat ook de namen en plaatsnamen in het Grieks vertaaald moeten worden. Dat was een fikse tegenvaller. Bovendien is zo'n uittreksel maar een half jaar geldig, dat is in Nederland zelf ook zo, maar dat was me nooit opgevallen. Wel raar, want wat kan daarin nou veranderen?
Het heeft enkele maanden gekost voordat alles rond was, want sommige stappen zijn tijdrovend, en bovendien moet je steeds naar die school. De paperassen blijven je overigens achtervolgen, ook al is het rond, want bij de overgang naar een andere school, bijvoorbeeld omdat je verhuist, of omdat het kind van de lagere school naar de middelbare school gaat, of van de lagere middelbare school (de eerste drie jaar) naar de hogere middelbare school (de tweede twee a drie jaar), heb je weer opnieuw dat vermaledijde uittreksel geboorteregister nodig. Dat is echt een document wat je blijft achtervolgen.

Dus, expats-in-spé, bezint eer ge begint, en denk vooral niet dat alles 'vanzelf' wel goed gaat. Er bestaan erg veel kastjes en er zijn erg veel soorten muren; wij kennen er al heel wat.

No comments: